Samhandelsbetingelser

No cure – No pay:

Såfremt Engelhardt Consult ikke ser sig i stand til at udføre en påtaget opgave, kan kunden ikke belastes økonomisk for Engelhardt Consults assistance.

 

Ansvarsbegrænsning:

Engelhardt Consult friholder sig fra ethvert ansvar for tab af kundens data. I det omfang Engelhardt Consult er ansvarlig over for kunden, er Engelhardt Consults ansvar begrænset til det direkte tab og omfatter således ikke følgeskader på tilsluttet udstyr og indirekte tab, såsom tabt arbejdsfortjeneste, driftstab, installationsomkostninger ect. Engelhardt Consult påtager sig intet ansvar for kundens retsforhold over for trediemand.

 

Priser:

Det er ALTID muligt at rekvirere et fast-pris-tilbud via e-mail, således at De præcis ved hvad den endelige faktura lyder på. Såfremt De ikke benytter Dem af denne mulighed, vil de ALTID blive kontaktet af Engelhardt Consult, INDEN opgaven påbegyndes.

 

Betaling:

Alle opgaver betales senest ved udlevering af udstyret. Ved fjernsupport deponeres det aftalte beløb med dankort/mastercard eller anden betalingsmode efter aftale, ved opgavens start. Såfremt Engelhardt Consult er i stand til at løse opgaven, anses denne for betalt – uanset hvor langt tid Engelhardt Consult har brugt. Kan Engelhardt Consult ikke løse opgaven, frigives beløbet straks til kunden.

 

Hardwaregaranti:

Engelhardt Consult yder – i henhold til købeloven – 1/2 års garanti og derudover 1 1/2 års reklamationsret fra købsdato på alle produkter købt hos Engelhardt Consult. Garantien bortfalder, hvis fejlen skyldes ukorrekt brug af produktet, hvis produktet er forsøgt repareret af ukyndige, eller hvis produktet har været tilsluttet forkert spænding eller strømart.

 

Arbejdssted:

Reparationer udføres udelukkende på vores firmaadresse.
Opsætning af ADSL/webspeed udføres selvfølgelig på installationsadressen.
Vi bestræber os på, at alle ordre er udført inden for 72 timer efter kunden har accepteret et tilbud.

 

Reklamationer:

Såfremt en ydelse eller et produkt købt hos Engelhardt Consult viser sig at være mangelfuld eller behæftet med fejl og Engelhardt Consult bærer ansvaret, forpligter Engelhardt Consult sig til at udbedre manglen eller fejlen inden for rimelig tid regnet fra reklamationstidspunktet. Reklamationer over ydelser eller produkter skal meddeles Engelhardt Consult snarest muligt, efter at manglen eller fejl er konstateret.

 

HUSK DET HELE:

Vi har brug for:

ALLE adgangs- og log-on koder Deres PC
Adgangskoderne til Deres Internetforbindelse (Router eller hvad de har fået fra Deres udbyder)
Adgangskoderne til Deres mailbox.

Vi anbefaler at De opretter en midlertidig kode til os, og efter reparationen atter skifter Deres adgangskoder.

Det er ikke sikkert vi skal bruge det hele, men det vil jo være ærgerligt at afbryde en opgave midt i det hele, blot fordi man mangler en adgangskode.